Katuni Šiška

Na katunima zvanim Šiška na Bjelasici izdiže veći broj domaćinstava iz više sela, i to: Iz Lušca: Popovići, Pajkovići i Vekovići; iz Doca: Veljići, Jovančevići i Piperi; iz Crnog Vrha: Dubaci, Vešovići i Piperi. Ovi katuni su udaljeni oko pet sati pješačkog hoda od pomenutih sela. Izdiže se oko Petrovdana, a zdiže se u oktobru. Ovaj predio je bogat livadama i dobrim ispašama. Na ovom lokalitetu su tri jezera: Šiško, Malo i Ševar. U njima ima uvijek vode. Pored pomenutih jezera ima na svakom koraku izvora. Obzirom na nadmorsku visinu ovih katuna, ovdje preovlađuje listopadna šuma. Katuni su rasporećeni oko obradivih imanja i dosta su raštrkani.