Bukumirsko jezero

Bukumirsko jezeroglacijalno jezero u Kučkoj krajini, na istočnom dijelu Crne Gore, obuhvaća 19 320 m2, dugo 210 m, široko 130 m, duboko do 16,8 m.[1][2] Duljina jezerske obale iznosi 585 m.[3] Leži na morenskoj prečagi između Torača, Zagona i Đebeze na visini od 1448 m. Vodom se puni putem oborina, otapanjem snijega i iz povremenih izvora s katuna Ivanovića. Nivo vode u jezeru ima neznatne oscilacije koje iznose do jednog metra. Oko 15 % jezera obraslo je barskim biljem koje je u ekspanziji. Voda je u jezeru alkalna.