Crkva Sv.Georgije-Novakovići

Црква је саграђена 1895. као задужбина братстава Жугића и Пајовића. Радове је 1895. благословио тадашњи Митрополит Митрофан Бан, а освештана је 1900.