Crkva Sv.Nikola-Brezna

Ovi Hram Sv.Nikole podigoše 8 domaćina,Đurkovići,Radojevići i Gojkovići 1896god .