Crkva Sv.Trojica-Prošćenje

U selu Prošćenju, 2003. godine, započeta je, na temeljima stare crkve iz XII vijeka, obnova crkve Sv. Trojice, poznate pod nazivom “Trojana”. Osveštana je 17. juna 2004. godine.
Konačno je dovršena 30. novembra 2008. godine, od kada se u ovoj crkvi vrši i crkvena služba