Crkva Sv.Prokopije-Lepenac

Posvećena je Sv. Prokopiju i osveštenje crkve je izvršeno 21. jula 2011.godine. Kamen temeljac za ovu crkvu, postavljen je 2010. godine, a gradili su je žitelji Lepenca i Žari.
Lepenac 2020
Church Sv.Prokopije Lepenac 2020
Church Sv.Prokopije Lepenac 2020
Church Sv.Prokopije Lepenac 2020
Church Sv.Prokopije Lepenac 2020