Crkva Sv.Pantelejmon i Sv.Kliment Ohridski-Donja Morača

Crkva Svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog u Barama Radovića-Donja Morača