Crkva Sv.Jovan-Zaton

Zaton je naselje u opštini Bijelo Polje u Crnoj Gori. Prema popisu iz 2003. bilo je 930 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 917 stanovnika). U selu se nalazi osnovna škola „Braća Ribar“, a početkom XXI veka je obnovljena crkva svetog Jovana, koja potiče iz IX ili X veka. Naselje i crkva se pominju u Povelji Stefana Prvovjenčanog iz 1220. godine, u kojoj se kaže da Zaton sa osam sela i zaseoka kao metoh pripada vlastelinstvu manastira Žiča, odnosno Arhiepiskopije žičke Crkva svetog Jovana Krstitelja potiče iz prednemanjićkog doba i smatra se da je podignuta u IX ili X veku. U doba Nemanjića crkva je dograđivana, a smatra se da su je uništile Osmanlije, krajem XIV veka. Njeni ostaci su teško oštećeni nakon Drugog svetskog rata, a početkom XXI veka je obnovljena prema projektu arhitekte dr Jovana Neškovića, koji je radio i na obnovi crkve Đurđevih Stupova u Starom Rasu.