Crkva Sv.Đorđe-Babaići

Crkva Sv.Đorđa u selu Babaići nedaleko od sela Čokrlje.Kroz samo selo protiče i rijeka Ljuboviđa,a u blizini Crkve i protiče i Čovića potok koji dalje ide u Ljuboviđu pa u Ravnogorski potok.