Crkva Sv.Vaznesenja Gospodnjeg-Kralje

sagrađena je 1904. godine pored starog seoskog groblja na mestu stare crkve koja je srušena do temelja 1877. godine, kada su, u sukobu s osmanskim Turcima, sva sela u ovom kraju uništena. Njegova prethodna gradnja bila je vikendica, poput onih koje su se često gradile na ovom području kao privremeno rešenje u tim burnim i nesigurnim vremenima. Nova crkva, jednokatna građevina s kupolom, sagrađena je zahvaljujući hijeromonku Josifu Lekiću i donacijama domaćih ljudi, o čemu svedoči natpis iznad zapadnog ulaza hrama. Crkvene ikone oslikao je Vasilije Đinovski, jedan od najistaknutijih slikara Kneževine Crne Gore. Posebna pažnja privlači portret dobročinitelja sa njegovom spomen-crkvom, smeštenom u naos hrama, kao važan i redak primer prikaza dobročinitelja.