Crkva Sv.Arhangel Mihailo-Marsenići

Ovu Crkvu Sv.Arhangela Mihaila podiže gospodin Sava M.Marsenić gospodnjeg ljeta 10.09.1994 godine.