Crkva Sv.Dimitrije-Brajici

Crkva Sv.Dimitrija je jednobrodna gradjevina sa polukruznom apsidom na preslicu sa tri otvora za zvona.Unutrasnjost je sa dva para masivnih pilastera podijeljena na tri jednaka traveja.Iznad sredisnjeg traveja uzdise se plitko kube.Na sjevernom i juznom zidu su po dva,a na apsidi je jedan prozor.Prozori imaju lucne zavrsetke,,a vrata lucni nadvratnik u vidu skromno profilisanog portala.Crkva je u unutrasnjosti malterisana.