Crkva Sv.Petra i Pavla-Nikšić

U blizini Saborne crkve, u okviru gradskog groblja nalazi se najstarija crkva u Nikšiću. Crkva Svetog Petra i Pavla datira iz XII veka i više puta je dograđivana i renovirana. Oslikana je u XVII veku u vizantijskom stilu, a delovi originalnih fresaka mogu i danas da se vide u oltarskom delu.