Manastir Podlastva-Lastva

Manastir Podlastva je manastir Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u mestu Lastva Grbaljska, u GrbljuCrna Gora. Ženski je manastir. Veruje se da ga je podigao car Dušan 1350. godine na mestu ranohrišćanske crkve iz V veka.[1]
Kao zborno mjesto svih Grbljana, svetilište u kome su se donosile sve važne političke i vjerske odluke, manastir je tokom niza grbaljskih ustanaka i buna stalno bio izložen rušenjima i pljačkama. Pretpostavlja se da je srušen 1452. godine kada je stradao i manastir Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci.[2]
Više puta stradao u ratnim razaranjima. Petar I Petrović Njegoš je u manastiru pregovarao sa francuskom vojskom. Razrušen je u zemljotresu 1979. godine i potom obnovljen.
Manastirska crkva Rođena Presvete Bogorodice je jednostavna jednobrdodna građevina, sa polukružnom apsidom na istočnoj i portalom na zapadnoj strani. Uz crkvu se nalaze konaci u kojima je nekada bila i škola.