Katuni na Planinici

Planinica je predio koji se nalazi na obroncima Sinjajevine i tu su katuni mještana Bistrice: Markovića, Rabrenovića, Rakovića i Baltića.
Od sela do katuna je izuzetno strm put i po-trebno je oko tri sata dosta napornog hoda da sa ovcama, goved-ima i konjima izađu na katune. Na ovom dijelu Sinjajevine paša je takoreći nepregledna. Ima po koji izvor i nađe se po koja lokva
za pojenje stoke. Šume ima po planini. Kao i na ostalim katunima na Sinjajevini kolibe su dosta razbacane. Izdig je oko Đurđevdana i ostaje se dok ne padne snijeg.