Crvena Lokva

Ovo je prostor prošćenskih katuna, koji su udaljeni od sela blizu tri sata pješačkog hoda. Ovdje su prostrani pašnjaci, a ima i livada koje se kose. Na ovim prostorima ima jedan obilat izvor čija voda otiče kao manja rječica.
Neki imaju svoje snježnice, a po šumi se može naći i po koja lokva za pojenje stoke. Ima dosta četinarske šume.
Na ove katune izdižu seljani iz Gostilovine: Medojevići, Filipovići, Baltići, Rovčani, Vučinići i Smolovići. U posljednje vrijeme po neki domaćin se stalno naselio ovdje, ali katuni su i dalje ostali kao način stočarenja. I ovi katuni su uređeni kao i naprijed opisani. Uglavnom se dogone ovce, goveda i konji. Svaki domaćin ima najmanje po jednog tovarećeg konja. Kolibe nijesu mnogo udaljene jedna od druge.