Katuni Nedajna

Mještani sela Nedajna su imali svoje katune na potezu: ispod Ljeljenka, Oštra Glavica, Palež do Bureva dola, a ovo sve u dužini od oko 2. 500 metara, a drugi dio ide od Ivovca prema Burevom Dolu do Tupana u dužini od oko 500 metara. Na ovom prostoru je izdizalo sa svojom stokom 62 domaćinstva koliko ih je bilo ispred Drugog svjetskog rata. To su bratstva Žarkovića, Koprivica, Šaraca, Ušćumlića, Marića, Davidovića, Gašovića, Kneževića i jedna kuća Vuleta.
Katuni na prostoru koji sam naveo su izuzetno lijepo uređeni. Svako domaćinstvo je imalo po dvije kolibe i to jedna manja koja je služila za mljekar i veća za stanovanje i boravak. Bilo je domaćinstava koja su imala i po tri kolibe. Na ovom prostoru ima dosta žive vode i lokava za napajanje stoke. Na svakom koraku ima dosta šume, a pašnjaci su skoro nepregledni. Prema nekom popisu, svi koji su izdizali na ove katune su imali 3. 500 ovaca, a svaki domaćin od 10 do 20 govedi. Kolibe su tako raspoređene da je od jedne do druge vrlo mala razdaljina, a što je prednost ovih katuna.
Izdig na katune je uvijek odmah poslije Đurđevdana, a povratak krajem septembra. Nastojalo se da svi zajedno izdižu i da se svi skupa vraćaju.