Biogradsko jezero

Biogradsko jezero je najveće planinsko jezero u Crnoj Gori. Nalazi se na planini Bjelasici, 16 -{km}- severoistočno od Kolašina. Udaljeno je 4 -{km}- od magistralnog puta Kolašin—Mojkovac. Sa šumovitom okolinom čini najlepši deo nacionalnog parka Biogradska Gora.
U vreme najvećeg vodostaja dugo je 875 -{m}-, široko 410 -{m}-, duboko 12 -{m}-, a površina mu je 270.000 -{m²}- U doba suše nivo se spušta i do 6 -{m}-.
Biogradsko jezero je ledničkog porekla i pripada grupi akumulacionih jezera. Iz cirkova sa najviših delova Bjelasice spuštao se lednik kroz dolinu Biogradske reke, a morenski materijal je nošen do 1.000 metara nadmorske visine. Ovim materijalom je pregrađen valov, te je nastalo jezero. Jerezo puni vodom Bilogorska reka (duga 8 -{km}-) i potok Bendovac, a otoka jezera je Jezerštica, desna pritoka Tare. Usecanje otoke i pojava ponora na dnu jezera ugrožavaju njegov opstanak. Za vreme hladnih zima voda se ledi (30—60 dana). Pored jezera su podignuti turistički objekti i mrestilište, a kraj je poznat po pogodnim uslovima za odmor i rekreaciju.
Биоградско језеро је језеро ледничког порекла и припада групи акумулационих језера. Из циркова са највиших делова планине Бјеласице спуштао се ледник кроз долину Биоградске реке, а моренски материјал је ношен до 1.000 метара надморске висине. Овим материјалом је преграђен валов, те је нстало језеро. Јерезо пуни водом Билогорска река (дуга 8 km) и поток Бендовац, а отока језера је Језерштица, десна притока Таре. Усецање отоке и појава понора на дну језера угрожавају његов опстанак. За време хладних зима вода језера је залеђена током 30 — 60 дана.[4]
Поред језера су подигнути туристички објекти и мрестилиште, а крај је познат по погодним условима за одмор и рекреацију.