Crkva Sv.Preobraženja-Žabljak

SABORNA CRKVA SV. PREOBRAŽENJA u Žabljaku iz 1862. godine.