Crkva rodjenja Presvete Bogorodice-Voljavac

Crkva Presvete Bogorodice u Voljavcu poznatija kao Bogorodica Bistrička, jedna je od najstarijih u ovom kraju. Sagrađena 1186. godine, smatra se jednom od prvih zadužbina Stefana Nemanje na ovim prostorima. Nije sigurno da li je crkva tada u cjelosti podignuta ili je obnovljen neki zapušteni hram. U blizini crkve su pronađeni brojni nalazi kasnoantičkog materijala, nekoliko nadgrobnih stela i fragmenti epigrafskog spomenika koji potvrđuju da je ovaj lokalitet bio značajno kultno mjesto i u kasnoantičkom periodu.
Nakon skidanja obrušenog puta, arheolozi su otkrili i nove prostorije na sjevernoj, južnoj i zapadnoj strani hrama, koje pripadaju kasnoj fazi proširivanja crkvenog prostora. Sondažna istraživanja pokazala su da se na prostoru oko crkve nalaze brojni srednjevjekovni grobovi.
Crkva u Voljavcu je mala jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, sazidana od sige. Sigurno je da je crkva bili živopisana, jer se i danas mogu vidjeti ostaci jako oštećenog živopisa. U 18. vijeku crkvu su porušili Turci, a neki kažu da je baš od njenih porušenih zidova sagrađen kameni most na Bistrici. Hram je obnovljen 1995. godine kada je podignut i manastirski konak.
Храм је обновљен 1995. године, а од 2007. године настојатељица манастира је монахиња Евангелија (Поповић). Контакт: телефон: 067/571-883