Crkva Sv.Luka-Kotor

Crkva Svetog Luke, smještena je u Starom gradu u Koturu, na Trgu Svetog Luke na kome se nalazi i Crkva Svetog Nikole. Podignuta je za vreme vladavine srpske dinastije Nemanjić 1195. godine.
 
Crkva Sv. Luke je jedna od pet sačuvanih sakralnih građevina Kotora građenih u romaničkom stilu. Crkva predstavlja jednobrodnu građevinu sa kupolom kružne osnove nad srednjim travejem, polukružnom apsidom na istočnoj i portalom na zapadnoj strani. Karakteriše je osnova sažetog upisanog krsta i romanička obrada fasada sa širokim lukom srpastpog oblika na zapadnoj fasadi.
 
Prema sačuvanom ktitorskom natpisu na zapadnoj fasadi, crkvu Sv. Luke je podigao Mauro Kazafrangi sa svojom ženom Bonom.
 
Ubrzo nakon izgradnje crkva Svetog Luke je bila oslikana freskama od kojih su ostali samo fragmenti na južnom zidu. Ikonostas je djelo Dimitrija Daskala, rodonačelnika bokokotorske slikarske škole Rafailović iz XVII vijeka.
 
Uz sjevernu fasadu crkve u XVIII vijeku dozidana je kapela Sv. Spiridona. Posebnost Crkve Sv. Luke je u tome što su se u njoj nalazili zajedno katolički i pravoslavni oltar. Godine 1657. pravoslavno stanovništvo Grblja se sklonilo pred turskom najezdom u Kotor pa im je mletačka uprava grada dozvolila da koriste tada katoličku crkvu Sv. Luke za pravoslavni obred. Iz tog razloga je crkva imala dva oltara koji su se se koristili sve do francuske okupacije Kotora 1807-1814. godine.
 
Danas je crkva Sv. Luke pravoslavna bogomolja.
 
Pod u crkvi čine nadgrobne ploče zajedničkih grobnica Kotorana jer su se do tridesetih godina XX vijeka sahrane obavljale u samoj crkvi.