Crkva Gospe od Snijega-Skaljari

Crkva ima petostranu sakristiju i prezbiterijum. U unutrašnjosti je oltar od sinjskog mramora Sv. Roka i Sv. Luke. Prezbiterijalni prostor, balustrada i krstionica su od kararskog mermera, a tavanica je  drvena, kasetirana. Crkva ima ambijentalnu vrijednost jer je skladno uklopljena u ruralnu aglomeraciju Škaljara, i predstavlja značajan spomenik kulture lokalnog karaktera.