Crkva Sv.Arhangel Mihailo-Lijeva Rijeka

Crkva svetog arhangela Mihaila u Lijevoj rijeci koja je nedavno   restaurirana, jasan je dokaz da Vasojevići znaju njenu važnost kroz istoriju , jer se  ne radi samo o kultnom mjestu  njihovih  predaka – što je, naravno, od ogromnog značaja – nego i o najutemeljenijem mjestu njihovog  istorijskog bića.
Sve donedavno, do početka radova na obnovi ove crkve, medutim, niko nije ni slutio kakvu tajnu kriju njeni temelji, koliko je ona interesantna i u arheološkom i u antropološkom smislu – da se u njima nalazi grob i izuzetno dobro sačuvani posmrtni ostaci prapretka i rodonačelnika ovog plemena – Vasa, po kojem je pleme i dobilo ime.
Nema, naravno, pisanih tragova niti kakvih drugih sigurnih dokaza kada je bio sagrađen ovaj skromni hram, ali se vjeruje da je to moglo biti neđe u drugoj polovini četrnaestog vijeka. U svakom slučaju, na osnovu izlizanog kamenog praga na ulaznim vratima može se skoro nepogrešivo ustvrditi da je crkva veoma stara i da je dugo bila u upotrebi.